Γενικά

Το 1960 ιδρύθηκε σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων» με έδρα τα Ιωάννινα.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι:

  • η με κάθε τρόπο νόμιμο ανύψωση της θέσης των πολιτικών Συνταξιούχων,
  • η προαγωγή των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων της τάξης τους,
  • η ανάπτυξη της μεταξύ τους αλληλεγγύης και του κύρους αυτών, καθώς και
  • η προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και ειρήνης της πατρίδας μας.

Για την καλύτερη επίτευξη των σκοπών του, ο Σύνδεσμος δύναται να εκδίδει διάφορα έντυπα όπως: εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία κλπ.

Ο Σύνδεσμος είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Καταστατικό του Συνδέσμου

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε το Καταστατικό του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αυτό τροποποιήθηκε στις 19/02/2017 εδώ: