Καλούμε τα μέλη του Συνδέσμου μας τα οποία επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση επιστροφής παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών, να επισκεφθούν τα γραφεία μας και να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα.

Το γραφείο θα είναι ανοικτό τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου από ώρα 12:00-13:00.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Μιχ. Αυδίκος – Πρόεδρος
Αλεξ. Μαρτίνου – Λιαπίκου