Όσα από τα μέλη μας επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση επιστροφής της εισφοράς Αλληλεγγύης, μπορούν να παραλάβουν το σχετικό έντυπο από τα γραφεία του Συνδέσμου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσων οι ακαθάριστες αποδοχές της κυρίας σύνταξης, υπερέβαιναν τα 1400,01€ το 2012.

Τα γραφεία του Συνδέσμου θα είναι ανοιχτά, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και από ώρα 12:00-13:00.