Μπορείτε να διαβάσετε τις αποφάσεις του Συνδέσμου Πολ. Συνταξιούχων Ν. Ιωαννίνων, μετά από την πρόσφατη έκτακτη συνεδρίασή του.