Από το Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων Νομού Ιωαννίνων, ανακοινώνεται ότι από τις 3-1-2019 μέχρι και τις 24-1-2019, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και ώρες 11:00-13:00, θα μπορούν οι συνάδελφοι να παραλαμβάνουν το Έντυπο Ένστασης προς την ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικής με τα παράνομα παρακρατηθέντα από την κύρια σύνταξης. Οι ενστάσεις, αφού συμπληρωθούν, θα επιστραφούν στο Σύνδεσμο από τις 25-1-2019 μέχρι και την Τρίτη 19-2-2019, τις ίδιες ημέρες και ώρες.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από συμπληρωμένο παράβολο 20€.

Όλες οι ενστάσεις, με φροντίδα του Συνδέσμου, θα σταλούν στα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Θα πρέπει οι συνάδελφοι να γνωρίζουν ότι για να παραλάβουν την ένσταση από το Σύνδεσμο, θα πρέπει πρώτα να εξοφλήσουνε τη συνδρομή του 2019 προς το Σύνδεσμο.

Για ο Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Μ. Αυδίκος