Νομική εκπροσώπηση για θέματα δανείων και λοιπών τραπεζικών συναλλαγών

Π .Ο . Π . Σ .

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Νομική εκπροσώπηση για θέματα δανείων και λοιπών τραπεζικών συναλλαγών

Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από τη διαπίστωση προβλημάτων που μας ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι συνταξιούχοι, από τη σύναψη δανείων με διάφορους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (Τράπεζες, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ) και ζητούν πληροφορίες για το πώς θα αντιμετωπίσουν το θέμα που τους απασχολεί, το Δ.Σ. της ΠΟΠΣ, στη συνεδρίαση της 28/3/2024, αποφάσισε να συνάψει συμφωνία συνεργασίας, αμισθί, με τον Δικηγόρο Κωνσταντίνο Γ. Κουκούτση, νομικό σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας, παρ’ Αρείω Πάγω. Κατόπιν αυτού μπορεί όποιος συνάδελφος συνταξιούχος αντιμετωπίζει κάποιο ανάλογο πρόβλημα, μπορεί να επικοινωνεί με τον συγκεκριμένο δικηγόρο κ. Κ. Κουκούτση, να του γνωστοποιεί το πρόβλημά του και να παίρνει ανάλογες οδηγίες για την αντιμετώπιση του θέματός του. Οι πληροφορίες και οι οδηγίες που θα παρέχει ο νομικός συνεργάτης μας πλέον, για τα θέματα που ήδη αναφέραμε, θα είναι δωρεάν. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία οικονομική υποχρέωση.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Κωνσταντίνος Γ. Κουκούτσης

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω / M.Sc. Banking and Finance Law

Βουρνάζου και Μανουτίου 17-19 – Αθήνα/Τ.Κ. 11521

Τηλ:210-6448777/6979630275

Email: kwnstantinoskoukoutsis@hotmail.com

 

 

             Για το Δ.Σ.

            Ο Πρόεδρος                                                                                Ο Γεν. Γραμματέας

 

         Ηλίας Ηλιόπουλος                                                                       Ερμόλαος Λινάρδος

 

Νομική εκπροσώπηση συνταξιούχων