Α΄ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • Πρόεδρος & Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
  Αυδίκος Μιχαήλ (τηλέφωνο: 6772366975)
 • Αντιπρόεδρος
  Κουκουθάκης Σπυρίδων (τηλέφωνο: 6944736795)
 • Γραμματέας
  Μαρτίνου-Λιαπίκου Αλεξάνδρα (τηλέφωνο: 6938499202)
 • Ταμίας
  Δημητρούλας Ιωάννης (τηλέφωνο: 6972840592)
 • Μέλη
  Ράτσικας Αθανάσιος (τηλέφωνο 6945278534)
  Τασούλας Απόστολος (τηλέφωνο: 6972099999)
  Βαρβαρέζου Μαρία (τηλέφωνο: 6981110973)

Β’ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Πρόεδρος
  Οικονόμου Σωκράτης (τηλέφωνο: 6973424983)
 • Γραμματέας
  Δημόκα-Τρούγκου Αγνή (τηλέφωνο: 6974509796)
 • Μέλος
  Λύκος Χρήστος (τηλέφωνο: 6973311733)