Συμμετοχή στην Πανηπειρωτική Πανσυνταξιουχική συγκέντρωση 21/06/18

Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος στην Πανηπειρωτική Πανσυνταξιουχική συγκέντρωση που […]