Συμμετοχή Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ιωαννίνων στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 09/09/2023

Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι στις 9 Σεπτεμβρίου 2023 θα λάβει μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για προβλήματα […]